Využi skvelý vernostný program
Vyhľadávanie

Vernostný program

Všeobecné podmienky členstva vo Vernostnom programe

1. Usporiadateľ

1.1. Bubulákovo s.r.o., Lužná 2320/6, Šaľa, 927 05, Slovenská republika, IČO: 53475321, DIČ: 2121405132, IČ DPH: SK2121405132, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 48090/T (ďalej len "Bubulákovo s.r.o.").

1.2. Výhody Vernostného programu môžete využiť pri nákupe na e-shope www.bubulakovo.sk

2. Vznik a trvanie členstva

2.1. Členom Vernostného programu sa môže stať akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov.

2.2. Členstvo vo Vernostnom programe získate registráciou na e-shope www.bubulakovo.sk vyplnením registračného formulára. V registračnom formulári je potrebné vyplniť všetky polia.

2.3. Pri registrácii vyjadrujete svoj súhlas s Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.bubulakovo.sk, ktoré sú prístupné na webovej stránke.

2.4. Členstvo vo vernostnom programe je platné počas doby platnosti vašej registrácie.

3. Zľavy a podmienky získania zľavy

3.1. Pri nákupoch na e-shope www.bubulakovo.sk máte možnosť získať zľavu na ďalší nákup vo výške od 5 % do 20 % z celkovej ceny objednávky alebo dopravu zdarma.

3.2. Výška zľavy závisí od sumáru nákupov, ktoré ste vykonali po prihlásení do e-shopu Vaším heslom. Heslo vám bolo pridelené pri registrácii.

1 EUR = 1 bod

Mimoriadne body: 50 bodov za nahratie fotografie ušitého výrobku z našich látok(ku konkrétnej látke v eshope) - Iba raz mesačne môžete nahrať fotografiu za účelom získania zľavového kódu.

3.3. Hodnota každého nákupu, kde nie je uplatnený zľavový kupón, sa pripočítava k poslednému sumáru. Konečná hodnota určuje, akú vysokú zľavu si môžete uplatniť z ďalšieho nákupu. Zľavu je možné uplatniť najskôr až pri nasledujúcom nákupe.

4. Výška zliav

50 bodov – 5% zľava na nákup

150 bodov - 10% zľava na nákup

200 bodov – doprava zdarma

300 bodov - 15% zľava na nákup

500 bodov - 20% zľava na nákup

 

5. Vernostný program a iné zľavy

5.1. Zľavy získané vo Vernostnom programe nie je možné kombinovať s inými zľavami (napríklad zľavové kódy).

5.2. Zľavy získané vo Vernostnom programe platia aj na zlacnený a akciový tovar (napríklad výpredajový tovar).

5.3. Zľavu nie je možné vymeniť za darčekovú poukážku.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Člen Vernostného programu potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v súvislosti s registráciou na e-shope www.bubulakovo.sk, predovšetkým kontaktné údaje, sú pravdivé a presné.

6.2. Člen Vernostného programu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami členstva Vernostného programu a súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, mesto, PSČ, telefón a e-mail spoločnosťou Bubulákovo s.r.o., Lužná 2320/6, Šaľa, 927 05, Slovenská republika, IČO: 53475321, DIČ: 2121405132, IČ DPH: SK2121405132, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 48090/T pre marketingové účely spoločnosti, účely Vernostného programu spoločnosti, spotrebiteľských súťaží a informovanie o dostupnosti výrobkov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.3. Tento súhlas je udelený na dobu platnosti Vašej registrácie a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

6.4. Člen Vernostného programu má právo:
- na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov za podmienok stanovených zákonom;
- obrátiť sa na spoločnosť Bubulákovo s.r.o. ako na správcu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení k náprave, ak zistí, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu povinností správcu či inej osoby, ktorá tieto údaje spracováva.

V takom prípade má člen vernostného programu právo požadovať, aby tieto osoby:

- poskytli vysvetlenie k osobným údajom;
- sa zdržali takého konania, ktorým porušujú svoje povinnosti, odstránili takto vzniknutý stav či poskytli na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie;
- vykonali opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné;
- zablokovali alebo zlikvidovali osobné údaje.

7. Zánik členstva

7.1. Členstvo vo vernostnom programe zaniká:

písomnou žiadosťou člena o zrušenie členstva vo vernostnom programe
vylúčením člena Vernostného programu spoločnosťou Bubulákovo s.r.o.

7.2. Spoločnosť Bubulákovo s.r.o. môže vylúčiť člena Vernostného programu z nižšie uvedených dôvodov:
- člen Vernostného programu uviedol v súvislosti so vznikom členstva nepravdivé alebo neúplné informácie;
- člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom zneužije členstvo alebo práva z neho vyplývajúce;
- člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom spôsobí akúkoľvek ujmu spoločnosti Bubulákovo s.r.o. alebo samotnému Vernostného programu, a to predovšetkým hmotnú škodu alebo nemajetkovú ujmu na dobrom mene či povesti.

8. Záverečné ustanovenie

Spoločnosť Bubulákovo s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky členstva, rovnako ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Akúkoľvek zmenu je však povinná okamžite zverejniť na webovej stránke www.bubulakovo.sk. Všetky zmeny sú platné a účinné odo dňa zverejnenia týchto zmien na vyššie uvedenej webovej stránke. Nárok na poskytnutie zľavy nie je právne vymáhateľný.

E-mail Facebook Instagram